Föreläsningar

BO HEJLSKOV ELVÉN

föreläser i Örebro

ATT HANTERA PROBLEMSKAPANDE BETEENDE
med lågaffektivt bemötande

den 25 november kl 13-16.30

 

 OBS! FÖRELÄSNINGEN ÄR FULLBOKAD!

 

Föreläsningen  arrangeras av nya strömningar, ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro.Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde.Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander