Välkommen till Palmblad Utveckling AB

Hej och välkommen till Palmblad Utveckling AB, här kan du läsa mer om de tjänster som företaget erbjuder och aktuella evenemang.

Aktuellt

BO HEJLSKOV ELVÉN

föreläser i Örebro

ATT HANTERA PROBLEMSKAPANDE BETEENDE
med lågaffektivt bemötande

den 25 november kl 13-16.30

Mer information om föreläsningen